skip to Main Content
Investor Readiness Programma

Investor Readiness Programma

Investor Readiness Programma

Het Investor Readiness Programma van BOM Brabant Ventures heeft ons inzicht gegeven in de financieringsmogelijkheden voor de startup.

  • Is mijn businesscase volledig uitgewerkt?
  • Ken ik alle financieringsmogelijkheden voor mijn startup?

Business case

Dat zijn vragen waar we ons mee bezig hebben gehouden. Samen met business developer Lisette Tilmans van het LIOF hebben wij onze businesscase tegen het licht gehouden. Daarbij is er nogmaals naar de propositie gekeken, maar dit keer door de ogen van een financier. Daarnaast hebben we een beeld gekregen van de mogelijkheden die vroege fase financieringsbronnen bieden. Vervolgens zijn in individuele sessies alle bouwstenen van onze businesscase  onder de loop genomen.

Financieringsaanvraag

Tijdens het programma zijn we enerzijds gecoacht op marktvalidatie, klantvalidatie en propositie. Daarnaast zijn er sessies geweest ons team en de bedrijfscultuur. Vervolgens hebben we in plenaire bijeenkomsten feedback gekregen van deelnemers en business developers. Ook financiële en kennispartners die nauw bij het investor readiness programma betrokken zijn hebben ons van feedback voorzien. Zo hebben we onszelf in 10 weken voorbereid op een succesvolle financieringsaanvraag. Verder hebben wij de volgende punten doorlopen:

  • Samen met het Octrooicentrum Nederland hebben we een eerste IP strategie ontwikkeld.
  • Een juridische scan heeft de risico’s van de bedrijfsstructuur en de businesscase van de startup in kaart gebracht.
  • Een teamanalyse heeft ons inzicht gegeven in de kwaliteiten van ons kernteam en eventuele verbeterpunten.

Tijdens het investor readiness programma hebben we een praktisch en concreet plan opgesteld ter voorbereiding voor onze financieringsaanvragen.

Back To Top